Pripravujeme v roku 2024

V roku 2024 nás čaká 4.ročník Tenisového tábora Kremnica 2024 (1.-5.7.2024), tenisové turnaje triedy "D" mužov (22.-24.6.2024) a detí-chlapcov a dievčat do 10 rokov (6.-7.7.2024). Nábor nových detí do nášho klubu (máj 2024).
 
Okrem toho zápasy našich družstiev, Friends Cup 2024 11.5.2024, Štefanov turnaj 29.6.2024.