Výbor ŠKT Kremnica

 

Juraj Kirka - predseda 

Branislav Neuschl

Ing.Arch. Katarína Valušková

Ing. Vladimír Ťahún - tajomník 

Mgr. Jordán Žufka

 

 

Kontrolná a revízna komisia

Mgr. Lenka Golhová, Mgr. Martina Husárová