Výbor ŠKT Kremnica

 

Branislav Neuschl - tajomník

Ing.Arch. Katarína Valušková

Juraj Kirka

Ing. Vladimír Ťahún

 

 

Kontrolná a revízna komisia

Mgr. Lenka Golhová, Mgr. Martina Husárová