Nový predseda ŠKT Kremnica

06.10.2023 10:54

Milí členovia ŠKT. Po odstúpení predsedu ŠKT Ing. Mariana Marka, sme museli podľa volieb v roku 2021 prijať nového člena Výkonného výboru a zároveň spomedzi členov Výkonného výboru zvoliť nového predsedu ŠKT. Novým členom sa stal Mgr. Jordán Žufka. Po voľbe v rámci Výkoného výboru sa novým predsedom ŠKT Kremnica stal p. Juraj Kirka. Novému predsedovi srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov, dobrých rozhodnutí a veľa síl vo vedení nášho klubu.

Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať bývalému predsedovi Ing. Marianovi Markovi sa odvedenú prácu v rámci štruktúr nášho tenisového klubu.

Späť