Brigády 2024

20.03.2024 08:14

Vážení priatelia tenisu, milí rodičia
začali sme práce na príprave  tenisových kurtov a okolia. Výbor klubu sa dohodol na malej zmene v organizovaní brigád.
Vzhľadom na neustálené počasie postupujeme menšími brigádami. Príprava hracej plochy vyžaduje prítomnosť takpovediac ,,akurátneho" počtu brigádnikov, hlavne mužov.
Túto fázu chceme riešiť telefonickým pozvaním konkrétneho počtu mužov. Po zlepšení počasia a základnej príprave kurtov môžeme na valcovanie, úpravu areálu a okolia a iné práce  vyhlásiť už tradičné  brigády, na ktoré ste zvyknutí. Tradičné upratovanie domčeka bude v réžii žien niektorú sobotu, keď sa trochu oteplí. Chceme tiež vyskúšať systém s doporučeným počtom brigádnických hodín a nepenalizovať  rodičov za neodpracované hodiny. To však bude vyžadovať aj od vás rodičov férový prístup a záujem o dianie na kurtoch. Účasť na brigádach samozrejme evidovať budeme. Celé dianie, ako aj najbližšie plány budú zverejňované na tejto stránke podľa aktuálneho počasia.

Späť