Hurá leto

07.07.2021 10:22

V pondelok 5.7.2021 sa na tenisových kurtoch uskutočnil tenisový turnaj detských členov klubu. Turnaja sa zúčastnilo 25 detí, ktoré súťažili v kategóriách do 8, do 10 rokov a mladší žiaci.

ŠKT Kremnica ďakuje sponzorom:

ELBA, a. s. Kremnica

Kremnické medovníky Martin Haurík

Michaela Mazúrová

Branislav Rónai

Tomáš Príhoda

a za výborné občerstvenie Poľovníckej reštaurácii Kremnica.

 

Späť