Naši tréneri

Dušan Hrnčiar
Branislav Neuschl
Bianka Pittnerová
Vladimír Ťahún
Katarína Valušková
Klára Valušková
Jordán Žufka