Stretnutie s rodičmi

27.04.2023 12:35

Dobrý deň,

pozývam Vás na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 28.4.2023 o 18:00 na tenisových dvorcoch.

Program:

  • tréningy

  • súťaže družstiev

  • poplatky pre rok 2023

  • úhrada nákladov pre súťaž družstiev a turnajov

  • akcie pre rok 2023.

Marian Marko

 

Späť