Stretnutie s rodičmi

09.04.2022 13:10

Dobrý deň, 

pozývam Vás na stretnutie s rodičmi, ktoré sa uskutoční 
UTOROK 12.4.2022 o 17:00
na tenisových dvorcoch.
Program:
  • súťaž družstiev pre rok 2022
  • hrací poriadok
  • brigády.
M. Marko
Späť