115. rokov tenisu v Kremnici

05.09.2013 12:06

Pri príležitosti 115. výročia založenia tenisového klubu, sa dňa 21.9.2013 o 16:00 uskutoční stretnutie bývalých hráčov, trénerov, funkcionárov a všetkých priateľov kremnického tenisu.

Program :

  1. Privítanie hostí
  2. História tenisu v Kremnici
  3. Dosiahnuté výsledky
  4. Príhovory hostí
  5. Ocenenie hráčov, trénerov a funkcionárov
  6. Diskusia
  7. Občerstvenie
  8. Prezentácia dokumentov a fotografií z histórie tenisu v Kremnici
Späť